Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Каталог статей » Sąmokslo teorijos

Nauja pasaulio tvarka – iliuminatai

  • 0.0 Reitingas
  • 2295 Peržiūrosов

Legendomis ir mistiniais pasakojimais apipinti iliuminatai kaitina daugelio žmonių vaizduotę. Vieni netiki jų egzistavimu, kiti akylai stebi ir domisi visa apie juos pasirodančia informacija. Parapsichologas, žurnalistas, ryšių su visuomene specialistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas dalijasi savo nuomone ir įsitikinimais apie šią mistinę bendruomenę.

1. Kokia yra slaptos iliuminatų bendruomenės kilmė? Kaip ji susikūrė? Kokie pagrindiniai jos tikslai?

Remiantis viešais šaltiniais, tiesos apie šią bendruomenę rasime nedaug. Viešai skelbiama, kad iliuminatų ordinas (illuminatenorden, lot. illuminati – pašvęstieji arba nušvitę) yra aukšto rango, įtakingų visuomenėje žmonių organizacija, kuri vadovaujasi okultiniais, ezoteriniais principais ir siekia slapta suvienyti pasaulį. Šį ordiną 1779 m. įkūrė Bavarijos masonai, kurių idėjinis vadas buvo Adamʼas Weishauptʼas. Iliuminizmas XVI–XVII a. buvo populiari filosofinė kryptis į okultizmą ir mistiką linkusiuose Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Škotijos, Skandinavijos aristokratijos sluoksniuose. Panašiu laiku gimė įvairios protestantizmo atšakos ir prieš Vatikano politiką nukreipti sąjūdžiai. Vienas tokių ir buvo iliuminatai. Tai tie patys masonai, perėję visus 33 įšventinimo laiptelius.

Pagrindinis okultinės ir filosofinės grupuotės ideologinis tikslas tiek prieš 300 metų, tiek dabar liko tas pats – sukurti naują pasaulio tvarką, t. y. politinę sistemą be Dievo ir religijų, panašiai kaip socializmas Sovietų Sąjungoje. Anot jų, planetoje turi gyventi ne daugiau pusės milijardo laimingų žmonių. Likusieji turi būti nužudyti arba tapti vergais. Jeigu pažiūrėsime pro langus, šiandien kiekvienoje gyvenimo srityje pamatysime, kad slaptas iliuminatų tikslas pildosi – pasaulis vienijamas per revoliucijas, karus, politines ir ekonomines sąjungas. Vadinasi, iliuminatai gyvi ir atlieka savo darbą, netgi turi viešas interneto svetaines. Visi jų tikslai aprašyti Džordžijos valstijoje (JAV) pastatytame monumente, kuris iš dalies primena Stounhendžą. Iš tikrųjų iliuminatai savo juodą darbą pradėjo ne 1779 m., o daug anksčiau. Jų ištakos – senovės Egiptas ir Babilonas.

2. Kokie pagrindiniai iliuminatų simboliai?

Vienas svarbiausių – Egipto piramidė su viską matančia Dievo akimi. Dažnai tokių simbolių galima aptikti bažnyčių freskose. Iš tikrųjų tai ne katalikiškas, o egiptietiškas Horo akies simbolis, esantis virš nebaigtos statyti piramidės. Akis yra pakilusi virš piramidės. Tai reiškia, kad griežtai hierarchiška žmonių bendruomenė niekada nepasieks Dievo, o pastarasis mato visus. Beje, Islamo šaltiniuose tai – šėtono simbolis, kuris reiškia vienakį dievą Dajjal, kuris turi ateiti valdyti planetą po paskutinio karo. Panaši simbolika minima ir Senojo Testamento Ezekielio bei Danielio knygose.

Kitas labai paplitęs simbolis – tai kylanti Saulė tarp dviejų kalnų, kolonų, vainikų, medžių ir t. t. Kylančios Saulės tarp dviejų stichijų prasmė yra ta, kad atgimimas, naujas rytojus ateina po to, kai mirtinoje kovoje susiduria dvi stichijos. Iliuminatų nuomone, tai yra progresas, judėjimas naujos pasaulio tvarkos link. Kitaip tariant, tai reiškia auštantį naują rytojų, kuriuo visi privalo tikėti. Tačiau paradoksalu tai, kad jis niekada neišauš. Pasižiūrėkite į B. Obamos ir buvusį SSSR herbą? Dvigalvis Rusijos erelis reiškia tą patį. Paimkite bet kokios šalies simboliką ir rasite labai panašių akcentų. Vieninteliame Lietuvos herbe, beje, vaizduojamas žmogus.

3. Daugelis skeptiškai vertina šios bendruomenės norą rūpintis labdaringa bei švietėjiška žmonijos veikla ir juos sieja su demonais. Kas iš tiesų yra iliuminatai – pasaulio gelbėtojai ar velnio tarnai?

Jų filosofija gana patraukli – laisvė, lygybė, brolybė. Kas gali būti geriau? Iliuminatai neva siekia sukurti laisvą žmogų be religijų ir ideologijų. Tai – nuostabu, aš irgi už tai, tačiau yra vienas bet... Laisvėje, anot jų, turi gyventi tik labai mažai išrinktųjų – pusė milijardo, geriausiu atveju milijardas. Klausimas – kas atsitiks su kitais? Jeigu pastarųjų neliks, kas užtikrins auksinio milijardo gerovę ir dirbs? Iliuminatų šėtoniškumas pasireiškia tuo, kad jie mato tik save. Visi kiti bus paversti biologiniais robotais – valdoma vergų visuomene, kai vergas net nesupranta, kad jis vergas. Likusieji 6–7 milijardai taps būtent vergais arba žus nuo įvairių skiepų, GMO, chemikalų barstymų iš lėktuvų, alkoholio, narkotikų, karų ir revoliucijų. Likę gyvi vergai galės tik triūsti ir daugintis. Taigi nereikia apsigauti. Iliuminatų deklaruojama laisvė, lygybė, brolybė mums negalioja. Mes, anot iliuminatų, niekada nepasieksime jų lygio.

4. Sakoma, kad iliuminatai valdo politiką, mokslą, nukreipia svarbiausius įvykius tam tikra linkme. Kaip yra iš tikrųjų? Jeigu taip, kokius garsiausius pasaulio įvykius jie galėjo sukelti?

Jie visada buvo ir yra pagrindiniai istorinių įvykių katalizatoriai. Iliuminatai mano, kad valdo žmonijos evoliuciją. Visi karai, pradedant Aleksandru Makedoniečiu, baigiant Ukrainos Euromaidano revoliucija, sukelti jų. Pavyzdžiui, 1917-ųjų perversmas Rusijoje. Masonai Leninas ir Trockis nuvertė masonų Kerenskių laikinąją vyriausybę. Visi jie buvo tų pačių ložių nariai. Masonai nuo iliuminatų skiriasi tuo, kad pastarieji yra kaip vykdantysis organas. Tačiau revoliucijos ir karai nėra vien jų nuopelnas. Jeigu būtų tik jų valia, mūsų čia seniai nebūtų.

Karai sukeliami pagal tą patį kylančios Saulės tarp dviejų kalnų principą: kovojančios pusės visada yra valdomos iš to paties „centro“ per „savus“. Tikslas – chaosas, po kurio naujame rytojuje turi įsiviešpatauti nauja tvarka.

5. Teko girdėti daugybę istorijų, kaip iliuminatai ne vienus metus kovojo prieš popiežius ir jų reformas. Koks jų tikslas?

Norėčiau patikslinti, kad jie kovojo ne su popiežiais, o tik imitavo kovą. Popiežiai taip pat priklauso tam pačiam išrinktųjų luomui. Tačiau atskirais istoriniais etapais atsirasdavo popiežių, kurie nepaklusdavo, todėl prieš juos būdavo rezgamos intrigos. Kaip jau sakiau, iliuminatų tikslas – nauja pasaulio tvarka, t. y. viena valstybė planetoje, kurioje laisvė priklausytų tik išrinktiesiems. Visi kiti būtų robotai. Ar nėra čia psichikos negalia – tikėti, kad esi išrinktasis ir gali spręsti kitų žmonių likimus?

6. Ko vertos kalbos, kad iliuminatai grobia žmones ir su jais atlieka įvairius tyrimus?

Tai – absurdas. Šie vyrukai – eruditai, inteligentai. Kam jiems teptis rankas? Galbūt atskiros jų valdomos laboratorijos ar moksliniai institutai tai daro? Žmones grobia ne iliuminatai, o ateiviai, su kuriais pastarieji turi ryšių nuo labai senų Egipto ir Babilono laikų. Vyrauja tokia nuomonė, kad masonai, taip pat ir iliuminatai, meldžiasi ateiviams, kurie teigia esantys dievai. Tačiau tai jau atskira ir labai plati tema.

7. Kaip turėtų atrodyti pasaulis pagal iliuminatus?

Nauja pasaulio tvarka – viena valstybė planetoje su viena vyriausybe. Tai – diktatūra, kuri leistų milijardui išrinktųjų gyventi laisvai (nors jie ir dabar taip gyvena), o kiti būtų vergai. Ji ateis po didelio karo ir kataklizmų. Turi įsivyrauti chaosas, po kurio ateis gelbėtojas, kuris suvienys planetą. Tai ir yra naujo rytojaus arba kylančios Saulės tarp dviejų kolonų reikšmė.

8. Kokią įtaką ši bendruomenė daro mums?

Be jos palaiminimo nėra išrenkamas nė vienas prezidentas, premjeras. Iliuminatai tiesiog laiko visuomenę viename konkrečiame realybės perimetre, kuris vadinamas lokaliniu realizmu arba materializmu. Taip žmogus tampa išorės veiksnių vergas ir priklausomas nuo įvairių tarnybų bei institucijų. Tačiau žmogaus prigimtis – kitokia. Jis pats gali keisti realybę, keisdamas savo būsenas. Todėl ir vadinamas Biblijoje „sukurtu pagal Dievo atvaizdą“. Šiuos dalykus jie irgi supranta, tačiau mano, kad tai tik saujelės išrinktųjų prerogatyva. Visi kiti turi nieko nežinoti ir tarnauti sistemai.

9. Kokie populiariausi mitai apie iliuminatus?

Mitų yra daug. Dalis jų teisingi, kiti – ne. Pagrindinė problema, dėl ko kyla mitų apie iliuminatus, – jų slaptumas ir uždarumas. Pagalvokite logiškai, jeigu iš tiesų tai švietėjiška ir labdaringa organizacija, tai kam tuomet slapstytis? Kam tas cirkas, jei iš tikrųjų nėra ko slėpti?

Kaip atpažinti šios bendruomenės narius ir nuo jų apsisaugoti?
Šiais laikais jų neįmanoma atskirti nuo paprastų žmonių. Iliuminatų tikrai nereikia saugotis. Jie patys nieko blogo nedaro, veikia per trečius asmenis ir intrigas. Šios bendruomenės nariai gali, pavyzdžiui, įvesti kokią nors naują švietimo sistemą. Tai darys tam, kad žmonės patys nemąstytų ir liktų išgyvenimo instinktų valdomose žemose vibracijose.

10. Kokie žinomi žmonės priklauso šiai bendruomenei?

Beveik visi buvusieji ir esami Amerikos bei Europos prezidentai, Didžiosios Britanijos karališkoji šeima. Manoma, kad jais buvo pirmieji astronautai, dalis mokslininkų, rašytojų, menininkų. Dauguma žemesnio rango masonų, kuriais gali būti bet koks policininkas ar valdininkas, dažnai nieko nežino apie tikruosius organizacijos tikslus. Jie tiki šūkiais ir didžiuojasi, kad tapo išrinktųjų klubo nariais. Iš tikrųjų tai narcisizmas ir išpūstas ego, tuščios skardinės, kurios garsiai skamba. Apie tikruosius tikslus žino tik nedaug žmonių. Apie tai plačiai rašo Fritzʼas Springmeierʼis savo knygoje „13 satanistinių iliuminatų dinastijų“.

11. Tikima, kad dauguma žymių pasaulio dainininkų priklauso iliuminatams. Ar klausymas jų atliekamų dainų gali paveikti žmogų?

Čia vėlgi tas pats pamišimo laipsnis, tikėjimas savo išskirtinumu. Reikia skirti iliuminatus nuo eilinių masonų. Dauguma žinomų žmonių yra įvairūs masonai, o išrinktųjų iliuminatų nėra daug netgi planetos mastu. Per pramogų pasaulio atstovus skleidžiama daug simbolių, kurie reiškia visiškai tą patį – tikėjimą nauja tvarka ir nauju rytojumi. Visuomenės dėmesys nukreipiamas į kokį nors mistinį rytojų, kuris neva bus visiems labai geras. Tuo tarpu geresnis sprendimas – likti čia ir dabar.

12. Ką reikėtų daryti žmogui panorus tapti šios bendruomenės dalimi?

Manau, kad gyvenime yra geresnių dalykų negu tapti ložės nariu. Tai – didžiuliai įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti visą gyvenimą. Laisvė, apie kurią kalba masonai ir iliuminatai, nėra pasiekiama per dalyvavimą įvairiose ložėse. Tačiau jei žmogus siekia karjeros, privalo parduoti sielą demonams arba, kitaip tariant, ateiviams. Antraip kelias į aukštumas bus uždarytas, nebent žmogus pats savo išskirtiniais talentais gebės ko nors gyvenime pasiekti.

13. Ar Lietuvoje yra šios bendruomenės atstovų?

Manau, kad mūsų šalyje nėra nė vieno 33 laipsnio masono pagal škotų apeigas, tačiau gausu kitų slaptų ir pusiau slaptų ložių. Ypač jos populiarios tarp valdininkų, verslininkų, teisininkų ir medikų. Lietuva – gili Europos ir pasaulio provincija, kuri nieko nesprendžia.
............

Įdomu:

Manoma, kad dauguma pasaulinio lygio muzikos žvaigždžių priklauso iliuminatams. Tai – Rihanna, Justinʼas Bieberʼis, Beyonce, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justinʼas Timberlakeʼas, Alicia Keys, Britney Spears, Tomʼas Cruiseʼas, Katy Perry, Lana Del Rey, Kanye Westʼas, alternatyvaus roko grupė „30 Seconds to Mars“ ir kt.
Prieš porą metų žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie NASA rengiamą projektą „Blue Beam“, kuris aprašytas kaip iliuminatų masalas žmonėms mulkinti. Pasitelkdami šiuolaikines technologijas ir NASA paslaugas iliuminatai turėjo suvaidinti, kad su žmonija kalba Dievas. Apstulbę žmonės neva sutiktų su naujojo Kūrėjo keliamomis sąlygomis. Kiekvienam žmogui po oda būtų įsiūtos mikroschemos, ir pasaulį pradėtų valdyti vienas asmuo – nelabasis. Šią informaciją paviešinęs žurnalistas netikėtai mirė.
Popkaralius Michaelʼas Jacksonʼas ne viename interviu teigė, kad daug melo yra istoriniuose vadovėliuose, kurie parašomi taip, kaip naudinga iliuminatams. Taip pat tvirtino, kad jam klijuojamos iškrypėlio ir homoseksualo etiketės yra tik konspiracijos atstovų darbas.
Manoma, kad vienas iliuminatų naudojamų ginklų – ligos.
Tikima, kad socialinis tinklapis facebook yra valdomas iliuminatų, o jo įkūrėjas Markʼas Zuckerbergʼas neva slaptos organizacijos marionetė.
Teigiama, kad Voltas Disnėjus – vienas garsiausių pasakų kūrėjų – irgi priklausė iliuminatams. Jo filmukuose pastebima daug šiai organizacijai būdingų simbolių.
 

Теги